ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πράξης «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στη Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Αχαΐας.

Ως περιοχή παρέμβασης του συγκεκριμένου έργου ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής αγροτικής και συνδεδεμένης επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων αγροτών και επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας, εισάγοντας παράλληλα τη καινοτόμο παράμετρο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις σχέσεις κράτους-κοινωνίας-ιδιωτικού τομέα. 

 

Το έργο συμπεριλαμβάνει δράσεις που:

  • Στοχεύουν στην προσέγγιση δυνητικών αγροτών που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου και είναι οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας.
  • Υποστηρίζουν το σχεδιασμό διαδικασιών δια βίου κατάρτισης στα αγροτικά επαγγέλματα και στην πράσινη επιχειρηματικότητα, με την αξιοποίηση των αγροτικών πόρων της Περιφέρειας.
  • Δημιουργούν προγράμματα για τη διαρκή διάχυση πρακτικής επιστημονικής, και όχι μόνο, γνώσης προς την κοινωνία.
  • Ενισχύουν την εξωσχολική δια βίου μάθηση σε νέους τομείς της αγρο-οικονομίας που η ίδια η εξέλιξη της οικονομίας αναδεικνύει.
  • Ενισχύουν καινοτόμες πολιτικές σύνδεσης των κοινωνικών δικτύων με την τοπική αυτοδιοίκηση και με προγράμματα δια βίου μάθησης μέσα από την αναπτυξιακή σύμπραξη.
  • Επιτρέπουν την εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων, δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο και μειώνοντας το κόστος της γραφειοκρατίας και των αλλαγών.
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr