ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Δράσης προτείνονται 4 προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, με 60 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται 2 προγράμματα κατάρτισης στην Πάτρα, 1 στο Αίγιο και 1 στην Κάτω Αχαΐα. Η κατανομή των δράσεων κατάρτισης γίνεται προκειμένου να καλυφθούν όλα τα θέματα σε συνάρτηση με το εξειδικευμένο παραγωγικό προφίλ κάθε περιοχής. 

Ειδικότερα στον Δήμο Πάτρας θα υλοποιηθούν 2 προγράμματα κατάρτισης, το πρώτο με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" και το δεύτερο με τίτλο "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ".Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στον Δήμο Δυμαίων ενώ στον Δήμο Αιγιάλειας θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ". Αναλυτικά τα προγράμματα θα έχουν ως εξής:

Τα προγράμματα θα απευθύνονται σε όλους τους τελικούς δικαιούχους επομένως στην κατάρτιση θα ενταχθούν 80 ωφελούμενοι νέοι αγρότες. Θεωρείται ότι και οι 80 ωφελούμενοι δεν θα έχουν καμία πρότερη ενασχόληση ή γνώση στα αγροτικά θέματα και για τους οποίους κρίνεται ότι απαιτείται αναλυτικότερη και εντατικότερη κατάρτιση. Το κάθε πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 80 ωρών από τις οποίες 60ώρες αφορούν την θεωρία και 20 ώρες την πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την κατάρτιση σε αίθουσα, λόγω της φύσης του έργου, θα υπάρχει παράλληλη κατάρτιση στον αγρό, ώστε να αφομοιωθούν αποτελεσματικά τα πρακτικά ζητήματα σε σχέση με τη διαδικασία καλλιέργειας.  

Επομένως, το πλήθος των ωρών κατάρτισης του προγράμματος είναι:

  • 60ώρες x 80 ωφελούμενοι = 4.800 ώρες Θεωρίας
  • 20 ώρες x80 ωφελούμενοι = 1.600 ώρες Πρακτικής
  • Σύνολο: 6.400 ώρες κατάρτισης 

Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ την ώρα (σύνολο 32.000 Ευρώ).

Το κόστος της εκπαίδευσης είναι : 

12.85 (μέσο κόστος ανά ώρα θεωρίας) x 4.800 +11.45 (μέσο κόστος ανά ώρα πρακτικής) x 1.600 = 80.000 Ευρώ

Το εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά video, εγχειρίδια ορθών πρακτικών, ζωντανές παρουσιάσεις κ.λπ.) θα παρέχεται και μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (Website) του προγράμματος, ενώ τμήματα αυτού θα διοχετεύονται στοχευμένα και σε Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης. Στόχος είναι το περιεχόμενο συνεχώς να εμπλουτίζεται, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούν και μετά το πέρας της επιμόρφωσης, ενώ το συγκεκριμένο υλικό θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από το σύνολο των υπαρχόντων αγροτών, ως υλικό αναφοράς και κατάρτισης. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός ΟpenSchool για Αγρότες, στο οποίο μετά την παρακολούθηση θα δίνεται και το σχετικό πιστοποιητικό.

Τέλος, το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. Αχαΐας θα συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την ICTEurope, με σκοπό την Πιστοποίηση των καταρτιζομένων με το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης «ictEurope Βιολογική γεωργία» στον τομέα Παραγωγής Πιστοποιημένων Βιολογικών Αγροτικών Προϊόντων. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις πιστοποίησης και κατανόησης των προϋποθέσεων παραγωγής και διάθεσης πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων.

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr