ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(60 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ + 20 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

Το τέταρτο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Αιγιάλειας.

Αναλυτικά, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι το εξής:

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ (4 ΩΡΕΣ) 
1.1 Παρουσίαση του προγράμματος
1.2 Εισαγωγή στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα
1.3 Υφιστάμενη κατάσταση
1.4 Προοπτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) 
2.1 Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις
2.2 Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (3 ΩΡΕΣ) 
3.1 Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.2 Αναζήτηση νέων αγορών και πελατών
3.3 Τρόποι προώθησης των βιολογικών προϊόντων στο Διαδίκτυο
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (12 ΩΡΕΣ) 
4.1 Κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες της περιοχής
4.2 Σύγχρονες καλλιεργητικές βιολογικές τεχνικές
4.3 Βιολογική καταπολέμηση των φυτονόσων
4.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων θρέψης των φυτών
4.5 Διαχείριση φυσικών πόρων
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (12 ΩΡΕΣ) 
5.1 Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί βιολογικών προιόντων
5.2 Μεταποίηση και συντήρηση βιολογικών προιόντων
5.3 Συσκευασία, σήμανση βιολογικών προιόντων
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (12 ΩΡΕΣ)
6.1 Προδιαγραφές που προσδιορίζουν τα βιολογικά προϊόντα
6.2 Διαδικασία ελέγχου των εκμεταλλεύσεων και μεταποιητικών επιχειρήσεων
6.3 Σύγχρονα συστήματα διασφάλισης ποιότητας I.S.O. και HACCP
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (6 ΩΡΕΣ) 
7.1 Βασικές αρχές αγροτουρισμού
7.2 Σχέση βιολογικών προϊόντων με τον Αγροτοτουρισμό
7.3 Προδιαγραφές ποιότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: MARKETING ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (5 ΩΡΕΣ) 
8.1 Λειτουργίες του σύγχρονου Marketing
8.2 Προώθηση & προβολή βιολογικών προϊόντων
8.3 Τρόποι - τόποι διάθεσης – τιμολόγηση βιολογικών προιόντων
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr