ΔΡΑΣΕΙΣ

H πράξη «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» στοχεύει στην ενημέρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ατόμων που ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό των ομάδων στόχου, αφενός για τις δυνατότητες που θα τους παρέχονται μέσα από το συγκεκριμένο έργο και αφετέρου για τις δυνατότητες που θα αποκτήσουν οι ίδιοι αν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο με σκοπό την ενασχόλησή τους με τον αγροτικό τομέα. 

 Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσω της συνολικής προσπάθειας και της διεπιστημονικής προσέγγισης οχτώ εταίρων από την Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή θα οργανωθεί σε 20 παράλληλες και αλληλένδετες δράσεις, επιτυγχάνοντας έτσι την βέλτιστη διαχείριση του έργου και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εργασιών. 

Οι δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Δράση 1: Μελέτη- Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 2:  ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 • Δράση 2: Δικτύωση Τοπικών Φορέων
 • Δράση 3: Δικτύωση Α.Σ. και Περιφερειακών Φορέων
 • Δράση 4: Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης
 • Δράση 5: Δημιουργία τράπεζας πληροφοριακού υλικού

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Δράση 6: Λειτουργία Κεντρικού Σημείου Πληροφόρησης και Καθοδήγησης Πάτρας 
 • Δράση 7: Λειτουργία Σημείου Πληροφόρησης και Καθοδήγησης Αιγίου 
 • Δράση 8: Ηλεκτρονικά Σημεία Πληροφόρησης και Καθοδήγησης  
 • Δράση 9: Μονάδα ενημέρωσης αποτελεσμάτων έργου 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 4:  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

 • Δράση 10: Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 • Δράση 11 : Κατάρτιση σε θέματα (βιο)καλλιέργειας και επεξ/σίας αγροτικών προϊόντων  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 • Δράση 12: Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση αναγκών τους 
 • Δράση 13: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποστήριξης Υπηρεσίας Συμβουλευτικής 
 • Δράση 14: Ανάπτυξη και Λειτουργία Ευέλικτης Δομής Συμβουλευτικής 
 • Δράση 15:  Συμβουλευτική - Υποστήριξη Νέων Αγροτών Στην Παραγωγή 
 • Δράση 16: Συμβουλευτική - Υποστήριξη Νέων Αγροτών Στην Παραγωγή 
 • Δράση 17: Συμβουλευτική - Υποστήριξη σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και προδιαγραφών εξαγωγής 
 • Δράση 18: Συμβουλευτική - Υποστήριξη σε θέματα νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγή 
 • Δράση 19: Συμβουλευτική - Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας 
 • Δράση 20: Ενέργειες Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, Υποστήριξη της Απασχόλησης και mentoring εργοδοτών 
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr