ΔΡΑΣΗ 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αναλυτική περιγραφή:

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποστήριξης Υπηρεσίας Συμβουλευτικής  θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος όλων των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και θα μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα κάθε μιας από αυτές. Θα έχει 2 βασικούς αποδέκτες. 

 • Όλους τους φορείς της Α.Σ. που είναι υπεύθυνοι δράσης Συμβουλευτικής 
 • Την Ομάδα στόχο – τους νέους αγρότες.

Το σύστημα θα παρέχει διακριτή υπηρεσία για κάθε δράση συμβουλευτικής στην οποία θα γίνεται κατηγοριοποίηση των νέων αγροτών και η υποστήριξη της υπηρεσίας σε ομαδικό η ατομικό επίπεδο από εξειδικευμένο προσωπικό των φορέων της Α.Σ.

Παράλληλα, θα υπάρχουν βασικές υπηρεσίες και εργαλεία οι οποίες θα παρέχονται συνολικά από το σύστημα σε όλες τις δράσεις. Θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής σε ζωντανές ηλεκτρονικές παρουσιάσεις συμβουλευτικής (e-consulting), στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 20 χρήστες κάθε φορά και στις οποίες θα παρουσιάζονται σε ζωντανό χρόνο μέσω video και ηλεκτρονικού περιεχομένου οι δυνατότητες που προσφέρονται στους δικαιούχους, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να λύσουν πιθανές απορίες ή ερωτήσεις που μπορεί να έχουν, σε πραγματικό χρόνο. Η υποστήριξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα γίνεται από συμβούλους ειδικούς σε αγροτικά θέματα και θέματα έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τέλος θα υπάρχει διαλειτουργικότητα με τις άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου και ιδιαίτερα με την τράπεζα πληροφοριακού υλικού για την άμεση πρόσβαση με μελέτες, οδηγούς κ.α.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Δημιουργία και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποστήριξης Υπηρεσίας Συμβουλευτικής.
 • Οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής για τους χρήστες της πλατφόρμας. Στην ομάδα στόχο θα δίνεται ηλεκτρονικά.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ανάλυση αναγκών, επιλογή διαδικασιών 
 • Καταγραφή και ανάλυση  απαιτήσεων, σχεδιασμός συστήματος  
 • Υλοποίηση και εγκατάσταση  πρωτοτύπου, επανατροφοδότηση
 • Τελική επιλογή, προμήθεια λογισμικού, αν αυτό απαιτηθεί
 • Μελέτη και εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού για διασύνδεση
 • Υλοποίηση και εγκατάσταση τελικού συστήματος 
 • Προετοιμασία και διανομή εντύπου οδηγιών
 • Διασύνδεση φορέων και δομών
 • Στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό λειτουργίας του συστήματος

 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr