ΔΡΑΣΗ 9: ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτική περιγραφή: 

Η δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του Έργου, στην ενημέρωση για την εξέλιξη του Έργου, στην προβολή υλοποιημένων έργων (μελέτες, έρευνες), προβολή καλών παραδειγμάτων, βέλτιστων πρακτικών κ.λπ.. Για το σκοπό αυτό, τα πλαίσια της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και 2 ενημερωτικές συναντήσεις με τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών θα γίνει παράλληλα σε διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα τα οποία  δρομολογούνται στα πλαίσια των δράσεων του έργου αλλά και γενικότερα σύμφωνα με το πλάνο δημοσιότητας του έργου και θα αφορούν τόσο την κοινή γνώμη όσο και τους έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς για την καλύτερη δυνατή διάχυση της πληροφορίας.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • 1 ημερίδα προβολής
 • 2 ενημερωτικές συναντήσεις
 • Πρακτικά και υλικά ημερίδας και ενημερωτικών συναντήσεων (προσκλήσεις, κ.λπ.)
 • 5 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (Δελτία Τύπου)
 • Η ενημέρωση του κοινού, της ομάδας στόχου και των στελεχών των δημοσίων οργανισμών για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τα αποτελέσματα του έργου.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Συναντήσεις με τους Υπεύθυνους των δράσεων
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Έργου
 • Συζητήσεις – Συνεντεύξεις
 • Διοργάνωση ημερίδας και συναντήσεων
 • Προετοιμασία χώρων, παραγωγή εντύπων, υλοποίηση, κ.λπ.
 • Προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους και τον Τύπο, 
 • Καταγραφή πρακτικών, αποτελεσμάτων, συμμετοχών, άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης, κ.λπ.
 • Δημιουργία και διάχυση πληροφοριακού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού δια μέσου της ιστοσελίδας του προγράμματος.
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr