ΔΡΑΣΗ 18: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αναλυτική περιγραφή:

Το σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής της δράσης θα παρέχεται σε ομάδες (clusters) νέων αγροτών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη υποστήριξη του συνόλου των ωφελούμενων. 

Κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής θα είναι :  

 • 1 συνεδρία ομαδική 4 ωρών για τους αγρότες που θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου παρέμβασης.

Το θεματικό αντικείμενο της ομαδικής συνεδρίας θα περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στις καλλιέργειες.
 • Νέες τεχνολογίες για βελτιστοποίηση καλλιεργητικών διαδικασιών μέσω φορητών συσκευών και αισθητηρίων.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προώθησης αγροτικών προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Αξιοποίηση του Παγκόσμιου Ιστού, Παρουσία και προώθηση προϊόντων με χρήση Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικές Καμπάνιες, Υποστήριξη προώθησης προϊόντων σε αγροτικές εκθέσεις με ηλεκτρονικά μέσα

Κάθε αγρότης που θα επιλεγεί βάσει του σχεδίου παρέμβασης θα έχει τη δυνατότητα μιας ατομικής συνεδρίας μέχρι 3 ώρες με αντικείμενο όλα τα θεματικά της δράσης. Οι συνεδρίες αυτές θα παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που να αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και που θα υποστηρίζει τις δράσεις συμβουλευτικής.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Πρακτικά υποδοχής - συμμετοχής ωφελουμένων.
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής
 • Πρακτικά ατομικών συνεδριών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συμβουλευτικής.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία θα συνίσταται στην προετοιμασία και τον εξοπλισμό του χώρου υποδοχής.
 • Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμβουλευτικής με τις αντίστοιχες συνεδρίες. 
 • Τέλος συντάσσεται ατομικός φάκελος για κάθε ωφελούμενο/η (έντυπο και ηλεκτρονικό), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα πρακτικά των ατομικών και ομαδικών συνεδριών. 

 

 

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr