ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (60 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ + 20 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

Το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Πάτρας.

Αναλυτικά, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι το εξής:

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2 ΩΡΕΣ) 
1.1 Παρουσίαση του προγράμματος, ανάλυση της φιλοσοφίας και στοχοθεσίας του
1.2 Υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά των αγροδιατροφικών προϊόντων και τις προοπτικές ανάπτυξής σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ (7 ΩΡΕΣ) 
2.1 Εισαγωγή στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2.2 Διαδίκτυο & εμπόριο/πωλήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ (8 ΩΡΕΣ) 
3.1 Η έννοια της αγοράς, Μακροικονομική θεώρηση και μικροικοικονομική θεώρηση (συμπεριφορά καταναλωτή)
3.2 Η έννοια της πώλησης, τεχνικές πωλήσεων
3.3 Η τακτική της πώλησης
3.4 Θεωρία προσφοράς και ζήτησης, διαφοροποιημένα προϊόντα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (8 ΩΡΕΣ) 
4.1 Σχεδιασμός -Οργάνωση – Έλεγχος – Αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής μονάδας
4.2 Έννοια και αρχές Οργάνωσης – Οργανωτικά Συστήματα – Έννοια της Διοίκησης – Οι λειτουργίες Οργάνωσης και Διοίκησης στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου
4.3 Εμπορεύματα : Διακρίσεις, κωδικοποίηση εμπορευμάτων – Τρόποι παρουσίασης εμπορευμάτων – Οπτική πώληση, εναλλακτικές- Συμπληρωματικές πωλήσεις – Στρατηγικές τοποθετήσεις – Αποδοτικότητα ραφιού και προβολών
4.4 Παραγγελιοδοσία – Παραγγελιοληψία προϊόντων : Έλεγχος αποθεμάτων, προγραμματισμός , παραλαβές, έλεγχοι τιμολογίων, τηρούμενα έντυπα –Οργάνωση αποθήκης
4.5 Καθορισμός στόχων – Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης – Αξιολόγηση Επιτευγμάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (7 ΩΡΕΣ) 
5.1 Ο Αγροδιατροφικός τομέας, περιεχόμενο και χαρακτηριστικά
5.2 Κανάλια εμπορίας του αγροδιατροφικού τομέα
5.3 Σύγχρονες τάσεις στον αγροδιατροφικός τομέα, προβλήματα και προοπτικές
5.4 Ανάλυση της κατάστασης στην Ελληνική και διεθνή αγορά
5.5 Ομαδοποίηση καταναλωτών στον αγροδιατροφικό τομέα
5.6 Παράλληλες δραστηριότητες και αναζητήσεις του καταναλωτή (αγροτουρισμός, φιλοπεριβαλλοντική διάσταση)
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤA (7 ΩΡΕΣ) 
6.1 Ορισμοί και έννοιες
6.2 Ιστορική διάσταση , παραγωγικά συστήματα, παρόν και μέλλον
6.3 Βιολογικά προιόντα και τοπικά παραγωγικά συστήματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (4 ΩΡΕΣ) 
7.1 Στοιχεία ζήτησης βιολογικών προϊόντων στην Ελληνική και διεθνή αγορά
7.2 Διάρθρωση επιχειρηματικών μονάδων στην αγορά των βιολογικών προϊόντων
7.3 Προστιθέμενη αξία βιολογικών προϊόντων, κοστολόγηση και τιμολόγηση
7.4 Κανάλια αγοράς βιολογικών προϊόντων
7.5 Το προφίλ του καταναλωτή βιολογικών προϊόντων
7.6 Παράγοντες ζήτησης, ελαστικότητα ζήτησης, συμπληρωματικά προϊόντα
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (5) 
8.1 Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
8.2 Δίκτυα και δικτύωση για τις πωλήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων
8.3 Στρατηγική της επικοινωνίας και της προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων
8.4 Συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία stand, δημιουργία ιστοτόπων και portal, προγράμματα ποιότητας
8.5 Προσωπική πώληση, εξατομικευμένη προσέγγιση μεγάλων πελατών
8.6 Καθιέρωση ταυτότητας, εμπορικού & χωρικού προσωνυμίου αγροδιατροφικών προϊόντων
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (6 ΩΡΕΣ) 
9.1 Πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων και αγροτουρισμός
9.2 Πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων και τοπική ανάπτυξη
9.3 Προώθηση βιολογικών προϊόντων και περιβαλλοντική εκπαίδευση
9.4 Βιολογικά προϊόντα και πράσινη οικονομία
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3 ΩΡΕΣ) 
10.1 Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις
10.2 Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών (Ακτινοβολία, Θόρυβος, Θερμότητα, Δόνηση κ.λπ.), Φυσικές και μη καταστροφές (Σεισμός κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου (Π.Δ. 17/96 άρθρο 4 παρ. 14)
10.3 Μέσα Ατομικής Προστασίας (Κράνος & χρήση που επιβάλλεται, Ζώνη Ασφάλειας & εργασίες που χρησιμοποιείται, Προσωπίδες, Γάντια, Γυαλιά, Μάσκες, Παπούτσια ασφάλειας, Ωτοβύσματα)
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (3 ΩΡΕΣ) 
11.1 Σύμβαση εργασίας - Πρόσληψη και αποδοχές
11.2 Είδη συμβάσεων εργασίας
11.3 Κρατήσεις εργαζομένου εργοδότη
11.4 Άδειες εργαζομένων
11.5 Προστασία γυναικών και ανηλίκων
11.6 Ασφαλιστικά θέματα
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr