ΔΡΑΣΗ 8: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA ΣΗΜΕIΑ ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αναλυτική περιγραφή: 

Για την πληρέστερη ενημέρωση αλλά και την υποστήριξη κάθε δράσης προβολής του έργου θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης και καθοδήγησης των δυνητικά νέων αγροτών σε αφοσιωμένο για το σκοπό αυτό Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε πληροφορία θα διαχέεται και μέσω του σχετικού Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θα παρέχεται  πληροφόρηση (Ελληνικά - Αγγλικά) για τους στόχους, τα αντικείμενα, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του Έργου. Στο δικτυακό τόπο (website) θα καταχωρείται το Έργο, κάθε πληροφορία χρήσιμη για τη διάδοσή του, το Σχέδιο Δημοσιότητας, δελτία τύπου, μία ειδική ενότητα (“Νέα”) με όλες τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, ημερίδες κ.λπ. 

Ο αναμενόμενος αριθμός επισκεπτών στο Διαδικτυακό Τόπο υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 1000 επισκέψεις ανά μήνα, ενώ στα φυσικά σημεία παρουσίας με βάση τα στοιχεία της μελέτης που έχουμε διενεργήσει οι επισκέψεις που αναμένουμε είναι περίπου 200 ανά μήνα. 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, θα μπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη βοήθεια του προσωπικού υποστήριξης των φυσικών σημείων πληροφόρησης. 

Τέλος μέσα από τη δικτυακή πύλη ενημέρωσης του έργου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να προσπελάσει κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία του έργου όπως το πληροφοριακό σύστημα και τα ηλεκτρονικά σημεία διασύνδεσης, συμβουλευτικής.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Δημιουργία και λειτουργία Δικτυακής πύλης πόρταλ ενημέρωσης 
 • Οδηγίες χρήσης εφαρμογής.
 • Να φαινεται  διασυνδεση με τις δρασεις δικτυωσης

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ανάλυση αναγκών
 • Καταγραφή και ανάλυση  απαιτήσεων, σχεδιασμός δικτυακής πύλης  
 • Υλοποίηση και εγκατάσταση  πρωτοτύπου, επανατροφοδότηση
 • Τελική επιλογή, προμήθεια λογισμικού, αν αυτό απαιτηθεί
 • Μελέτη και εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού για διασύνδεση
 • Προετοιμασία και διανομή εντύπου οδηγιών
 • Λειτουργία δικτυακής πύλης  
 • Στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό λειτουργίας της δικτυακής πύλης
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr