ΔΡΑΣΗ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αναλυτική περιγραφή:

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα δημιουργηθεί το σύνολο του πληροφοριακού υλικού υποστήριξης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού συστήματος της Δράσης 4 αλλά και με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

Το πληροφοριακό υλικό θα καλύπτει τις παρακάτω υπηρεσίες του συστήματος: 

 • ηλεκτρονικό υλικό διάδοσης και ευαισθητοποίησης:
   • θέματα προσφοράς –ζήτησης εργασίας,
   • πληροφορίες και κίνητρα για  επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα
   • ευκαιρίες κατάρτισης και επιμόρφωσης
   • θέματα νομοθεσίας, εργασιακού δικαίου, κ.α. 
   • εργαλεία ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων για τις επιχειρήσεις 
   • βάση δεδομένων με επιχειρήσεις τις ευρύτερης περιοχής στον αγροτικό τομέα 
   • καλές πρακτικές καθώς και άλλες πληροφορίες που συντείνουν στην επίτευξη του κύριου σκοπού του σχεδίου
 • Δημιουργία οδηγού για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Planning) 
 • Παράλληλα με την εκπόνηση του πληροφοριακού οδηγού για την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων προβλέπεται και δημιουργία λίστας για συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα και venture capitals τα οποία και θα μπορούσαν να καλύψουν ένα σημαντικό τμήμα του αρχικού κεφαλαίου εκκίνησης.

Εξίσου  καινοτόμο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δράσης είναι και η δυνατότητα διερεύνησης ευρύτερων δικτυώσεων συγκεκριμένων επιχειρηματικών μονάδων δημιουργώντας καθετοποιημένα clusters τα οποία θα έχουν σαφή εξωστρεφή και εξαγωγικό προσανατολισμό

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Έντυπο ενημερωτικό υλικό (1000 φυλλάδια) πληροφορίες και κίνητρα για  επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα ΚΑΙ ευκαιρίες κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • Ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, για τροφοδότηση του ιστότοπου της Δράσης 4
 • Καταχωρήσεις σε 5 ηλεκτρονικά μέσα (άρθρα ή και banner που οδηγούν στο site). Ενδέχεται να υλοποιηθεί και με google adwords ή αγορά διαφήμισης σε site κοινωνικής δικτύωσης)
 • Λίστα με πιθανές πηγές χρηματοδότησης
 • Οδηγός για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), διαθλέσιμος σε μορφή pdf

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ανάλυση αναγκών αγοράς
 • Προετοιμασία πληροφοριακού υλικού
 • Επεξεργασμένου πληροφοριακού υλικού και καταχωρήσεις του στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr