ΔΡΑΣΗ 7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔHΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

Αναλυτική περιγραφή: 

Στο σημείο πληροφόρησης και καθοδήγησης Αιγίου θα γίνεται η ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα για τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις Δράσεις του Έργου και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και μέσων προβολής. Όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που μετά το πρώτο στάδιο ενημέρωσης θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης (με ηλεκτρονικό, ή έντυπο τρόπο) ένταξης στο πρόγραμμα. Η ενημέρωση και καθοδήγηση θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό των σημείων υποδοχής. Παράλληλα όμως θα δημιουργηθεί και μία κινητή ομάδα ενημέρωσης εξοπλισμένη κατάλληλα και στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την κατά τόπους ενημέρωση του κοινού. Για το σκοπό αυτό θα γίνει πλάνο δημοσιότητας με στόχο την βέλτιστη προβολή του έργου σε απομακρυσμένες περιοχές με δυσκολίες πρόσβασης.

Δράσεις πληροφόρησης επίσης προγραμματίζονται μέσω της διοργάνωσης μιας ημερίδας και ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων. Κατά τη φάση αυτή η Α.Σ. φροντίζει ιδίως για την έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών, και γίνεται ευρεία χρήση του Internet. Επίσης η Α.Σ. θα παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση μέσα από Ειδικά Ενημερωτικά Δελτία και περιοδικά ενημερωτικά έντυπά της. 

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα :

 • Έκδοση και διανομή τεσσάρων Δελτίων Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Υλοποίηση  μιας ημερίδας 
 • Υλοποίηση περισσότερων από 20 ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων
 • Πρακτικά και υλικά ημερίδας και ενημερωτικών συναντήσεων, Δελτία Τύπου – Δημοσιεύματα – Καταχωρήσεις, φωτογραφικό υλικό, παρουσιολόγιο κ.λπ.)
 • Υλικό Δημοσιότητας στο διαδίκτυο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Έργου
 • Σχέδιο Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης του Έργου
 • δελτία τύπου
 • Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης του Σχεδίου Δημοσιότητας
 • Προετοιμασία εκδηλώσεων (ημερίδας και συναντήσεων)
 • Σχεδιασμός αντικειμένων διαπραγμάτευσης και επιλογή ομιλητών
 • προετοιμασία χώρων, διοργάνωση, παραγωγή εντύπων, υλοποίηση, κ.λπ.
 • προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους και τον Τύπο, έξοδα μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας, 
 • δελτία τύπου, οδηγοί, ενημερωτικά φυλλάδια εκδηλώσεων
 • γραμματειακή υποστήριξη, 
 • catering, φάκελος ημερίδας κ.λπ.
 • Καταγραφή πρακτικών, αποτελεσμάτων, συμμετοχών, άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης, κ.λπ.
 • Δημιουργία και διάχυση πληροφοριακού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού δια μέσου της ιστοσελίδας του προγράμματος.
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr