ΔΡΑΣΗ 20: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ MENTORING ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Αναλυτική περιγραφή:

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διευκόλυνση εισόδου των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Κεντρικός σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόσληψη των εργαζομένων σε κατάλληλες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Η δράση αφορά μόνο τους ωφελούμενους που θα ενταχθούν σε νέες θέσεις εργασίας.

Η κρισιμότητα της συγκεκριμένης δράσης αναγνωρίζεται από την Α.Σ. και τους εταίρους και στα πλαίσια των εργασιών θα αξιοποιηθούν διασυνδεόμενες δράσεις. Συγκεκριμένες ενέργειες με ισχυρή συμπληρωματικότητα είναι οι τομείς της δικτύωσης με την αξιοποίηση της διαδικτυακής πύλης και των ισχυρών τοπικών δικτυώσεων και συμπράξεων:

 • Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, εργοδοτών και φορέων. Παράλληλα, κατάλληλο ενημερωτικό υλικό αξιοποιείται, όπως και η λειτουργία του helpdesk με την πληροφόρηση και ενημέρωση.
 • Συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη στήριξη, προετοιμασία, προσανατολισμό του ωφελούμενου στις κατάλληλες κατευθύνσεις και τις ολοκληρωμένες υποστηρικτικές διαδικασίες.

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται στελέχωση με έμπειρους συμβούλους υψηλής τεχνογνωσίας ως διαμεσολαβητές στη διαδικασία διερεύνησης αναγκών και προοπτικών επιχειρήσεων και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σ’ αυτές. Πρόκειται για επίπονη και δυναμική διαδικασία μεγάλης σημασίας για το Σχέδιο Δράσης. Ειδικότερα, κατά την Συμβουλευτική διαδικασία  οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ θα είναι:  1 συνεδρία ατομική και 1 ομαδική για 80 άτομα  που θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου παρέμβασης, εκ των οποίων 1 ατομική συνεδρία για 80 ωφελουμένους, σύνολο 80 ωρών και 1 ομαδική συνεδρία για κάθε group (16 groups των 5 ατόμων), σύνολο 16 ωρών.

Η Συμβουλευτική (mentoring) εργοδοτών περιλαμβάνει επίσης πληροφόρηση για σειρά χρήσιμων θεμάτων, νομοθεσίας, καινοτομίας, προγραμμάτων, καθώς και προτάσεις ένταξης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, προαγωγής του προσωπικού, ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο περιβάλλον της επιχείρησης, ευκαιρίες χρηματοδότησης κ.α.

Συγκεκριμένα, η δράση περιλαμβάνει:

 • συμβουλευτική και ανταλλαγή τεχνογνωσιών εργοδοτών
 • Παροχή ειδικής πληροφόρησης και ένταξη συστημάτων επιλογής, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, διαχείρισης διαφορετικότητας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κ.α.
 • Υπηρεσίες «υποστηριζόμενης απασχόλησης», με στόχο τη στήριξη των νέων θέσεων εργασίας και την ομαλή ένταξη των νεοπροσληφθέντων
 • Παροχή ειδικών επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα εξειδικευμένα στελέχη που απασχολούνται στην Α.Σ. 
 • Κατά τις διαδικασίες, ο επιχειρηματίας θα γνωρίζει ότι η Α.Σ. υποστηρίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που αναδεικνύει το ρόλο της επιχείρησης στην τοπική κοινότητα, με παράλληλη στήριξη στη λειτουργία της και των αναπτυξιακών προοπτικών της. 
 • Οι ενέργειες που περιγράφηκαν στα πλαίσια της δράσης ενδυναμώνουν τις σχέσεις των επιχειρηματιών με την Α.Σ. και στηρίζουν την απασχόληση των ωφελουμένων.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:

 • Δημιουργία και τήρηση αρχείων καταγραφής διαδικασιών συμβουλευτικής.
 • Έντυπα και υλικό συνεδριών συμβουλευτικής 
 • Επικοινωνία και συνεργασία εργοδοτών με εκπροσώπους συλλόγων, ομοσπονδιών, δομών συμβουλευτικής στήριξης
 • Δημιουργία και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού
 • 2 καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ (κυρίως στον τοπικό τύπο)
 • Επιστολές ενημέρωσης σε εργοδότες ,φορείς και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης: 

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Αξιοποιούνται συμπληρωματικές ενέργειες Σχεδίου Δράσης (Δικτύωση, Ευαισθητοποίηση, Συμβουλευτική, Κατάρτιση).
 • Αναπτύσσονται θεματικά δίκτυα διερεύνησης αγοράς εργασίας και προσέγγισης επιχειρήσεων
 • Στηρίζονται δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών
 • Καταγράφονται ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και αναλύονται προοπτικές απασχόλησης
 • Αναλύονται προτεινόμενες θέσεις εργασίας
 • Παρέχονται κίνητρα επιχειρηματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης στις επιχειρήσεις
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr