ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2 & 3: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (60 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ + 20 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

Το δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στο Δήμο Πάτρας - Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Αναλυτικά, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι το εξής:

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2 ΩΡΕΣ) 
1.1 Παρουσίαση του προγράμματος
1.2 Εισαγωγή σε βασικές έννοιες για τα πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας
1.3 Υφιστάμενη κατάσταση
1.4 Προοπτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) 
2.1 Θέματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
2.2 Οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (7 ΩΡΕΣ) 
3.1 Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους
3.2 Απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας
3.3 Διαδικασίες πιστοποίησης
3.4 Φορείς πιστοποίησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (10 ΩΡΕΣ) 
4.1 Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ( Π.Β Γ ), Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (Ε.Π.Π.Ε. )
4.2 Συστήματα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) AGRO 1-1 & 1-2
4.3 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης γεωργικής παραγωγής AGRO 2-1 & 2-2
4.4 Προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
4.5 Απαιτήσεις πιστοποίησης EUREPGAP
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ) 
5.1 Παρουσίαση και ανάλυση χαρακτηριστικών / προοπτικών του πρωτογενούς τομέα στην Αχαΐα
5.2 Παραγωγή και μεταποίηση πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας στην Αχαΐα
5.3 Δυναμική και προοπτικές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας στην Αχαΐα
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ο.Δ.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (8 ΩΡΕΣ) 
6.1 Συντελεστές ενός ΣΟΔ
6.2 Σχεδιασμός ενός ΣΟΔ
6.3 Διαχείριση εισροών και εκροών σε ένα ΣΟΔ
6.4 Διαδικασία ελέγχων τήρησης των απαιτήσεων και πιστοποίησης ενός ΣΟΔ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ο.Δ.) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (8 ΩΡΕΣ) 
7.1 Συγκριτική παρουσίαση αρχών συμβατικής - ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας
7.2 Διάγνωση και αξιολόγηση δυνατοτήτων ένταξης σε σύστημα πιστοποίησης
7.3 Επιλογή συστήματος πιστοποίησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (8 ΩΡΕΣ) 
8.1 Κόστος πιστοποίησης και διασφάλισης
8.2 Στοιχεία τιμολόγησης και εμπορίας
8.3 Διαφοροποίηση ζήτησης προϊόντων ποιότητας
8.4 Ένταξη σε συλλογικά σχήματα εμπορίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (5 ΩΡΕΣ) 
9.1 Φυσικό/ανθρωπογενές περιβάλλον και προϊόντα ποιότητας
9.2 Προϊόντα ποιότητας και αγροτουρισμός/οικοτουρισμός
9.3 Επενδυτικά εργαλεία και στρατηγικές για την διασφάλιση και προβολή της ποιότητας τοπικών προιόντων
ΕΝΟΤΗΤΑ 10:  
10.1 Δυνατότητες χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
10.2 Αναζήτηση νέων αγορών και πελατών
10.3 Τρόποι προώθησης των πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας στο Διαδίκτυο
         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2 & 3

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr