ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Αναπτυξιακή Σύμπραξη) με την επωνυμία "Περιφερειακές Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα" που υλοποιεί την πράξη με τίτλο "ΓΙΝΕ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ (Γ.Ε.Α.) - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ" απευθεύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος κατάθεσης των χρηματοδοτήσεων της εγκεκριμένης πράξης.

Περισσότερα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Επιτροπή Επιλογής της Α.Σ. «Περιφερειακές Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα», ενημερώνει πως οι διαδικασίες επιλογής των Ωφελούμενων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Στις διαδικασίες επιλογής συμμετείχαν 160 άτομα. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της πράξης, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 80 άτομα.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: "Περιφερειακές Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο : "ΓΙΝΕ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ (Γ.Ε.Α.) - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ" προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

         

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Τηλ.:  +30 26910 22410

Email: info@smartfarmer.gr