ΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΓΙΝΕ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ" σας προσκαλεί σε  Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης «Περιφεριακές Πρωτοβουλίες απασχόλησης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης "Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ)όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις, η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης. 

Το σχέδιο απευθύνεται σε ανέργους  εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, και σε  Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ  με χαμηλό εισόδημα. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  20 Ιανουαρίου  2014, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κ. Αχαΐας.

Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και στοχεύει στην προετοιμασία των ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  Η θεματική κατεύθυνση της Πράξης είναι η στήριξη των αγροτικών επαγγελμάτων, η ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η προώθηση της δια βίου μάθησης σε θέματα αγροτικής οικονομίας και η σύνδεση των κοινωνικών δικτύων με την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα. 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.